DESZCZOWANIE:


GNOJOWICA:

3 7

8 11

9 12
mieszadło podrusztowe MGP-5

10 5

mieszadło stojące typ MGS-6


2 4
mieszadło zatapialne typ MGZ-5.5

1 6

mieszadło zatapialne typ MGZ-6.


POMPY DO DESZCZOWNI Z NAPĘDEM WOM TYP WL:

Są to pompy produkcji polskiej nie ustępujące w niczym pompom innych producentów, wręcz są konkurencyjne pod względem jakości i ceny. Charakterystyka tych pomp i wysoka sprawność pozwala mieścić się wydatkiem i ciśnieniem w granicach wysokociśnieniowych parametrów do deszczowania pozwalając na dostawianie ciągników rolniczych prod. polskiej (C-330, C-360 3P, URSUS 3512, C-360, Zetor 60 KM, Ursus 80 KM w zależności od wydatku i ciśnienia) jak również zapewniając indywidualne potrzeby (np. wysokowydajne pompy do przetaczania wody), jest również łatwa dostępność części pomp (producent - Leszczyńska Fabryka Pomp). W cenie pompy jest doradztwo (dobór pompy), dowóz na miejsce do klienta (do 100 km), instruktaż i uruchomienie agregatu w istniejącej instalacji deszczującej, jeśli taka istnieje.

Produkujemy następujące typy pomp z napędem WOM:

1. Wysokociśnieniowa pompa typ WL-800/250:
Pozwala na bardzo dobrą pracę deszczowni bębnowej z wężem fi 90 i dyszą fi 22mm na odległości łącznie do 1km na poziomym terenie (max. do 1,5 km przy bardzo dobrej linii przesyłowej). Dane agregatu:

 • Ciśnienie max. do 11 bar
 • Wydatek 600 - 800 l/min (max. do 50 m.sześć/h)
 • Głębokość ssania do 4 m
 • Ciągnik napędowy 44KM do 60 KM (w zależn. od potrzeb wydatku ciśn.)
 • Złącze ssawne i wąż ssący fi 110 z koszem ssawnym
 • Złącze tłoczne fi 75 typ strażacki

2. Średniociśnieniowa pompa typ WL-800/230:
Pozwala na bardzo dobrą pracę np. deszczowni rurowej z dyszami w il. 25 szt o średnicy dyszy do 6 mm, lub średniej wielkości deszczowni (z dyszą fi 16mm, fi 18 mm, fi 20 mm) na bliskie odległości.
Dane agregatu:

 • Ciśnienie max. do 8 bar
 • Wydatek 600 - 800 l/min (max. do 50 m.sześć/h)
 • Głębokość ssania do 4 m
 • Ciągnik napędowy 44 KM lub więcej (w zależności od potrzeb )
 • Złącze ssawne i wąż ssący fi 110 z koszem ssawnym
 • Złącze tłoczne fi 75 typ strażacki

3. Niskociśnieniowa pompa typ WL800/215:
Pozwala na dobrą pracę deszczowni kropelkowej , lub deszczowni rurowej nie wymagającej wysokich ciśnień (4 – 5 bar). Dane agregatu:

 • Ciśnienie max. do 6 bar
 • Wydatek 600 - 800 l/min (max. do 50 m.sześć/h)
 • Głębokość ssania do 4 m
 • Ciągnik napędowy 30 KM lub więcej (w zależności od potrzeb)
 • Złącze ssawne i wąz ssący fi 110 z koszem ssawnym
 • Złącze tłoczne fi 75 typ strażacki

Zalecane jest stosowanie głębokości ssania nie więcej niż 4m, gdyż podsysanie głębiej powoduje obniżenie parametrów pomp i utrudnienia przy zalewaniu pompką przeponową jak również zapowietrzanie pompy podczas pracy. Na życzenie montujemy różne złącza do węży na ssaniu i tłoczeniu typ Bauer, Perrot, typ włoski, inne.